Recent Content by thương huyền

  1. T

    Giá trị của l bằng

    Cho mình hỏi sao bạn biết l:7 cái suy ra đáp án B luôn vậy ạ?
Top