Recent Content by namvu2t

 1. N

  Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

  Sóng cơ tần số 20Hz truyền trên chất lỏng với tốc độ 200 $\text{cm}/\text{s}$, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống...
 2. N

  Viết biểu thức $u_{AB}$?

  Nếu đây là bài toán tự luận không biết với nhiêu đây dữ kiện có cách giải rõ hơn không ?
 3. N

  Viết biểu thức $u_{AB}$?

  Cho đoạn mạch gồm R, L, C mắc theo thứ tự trên vào đoạn mạch AB. M là điểm giữa L và C; Biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai điểm A và M là $ u_{AM} = u_{RL} = 200 \cos 100\pi t$. Viết biểu thức $u_{AB}$? $u_{AB}=200 \cos 100\pi t$ $u_{AB}=200\sqrt{2} \cos \left(100\pi t+ \dfrac{\pi...
Top