Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$

Thảo luận trong 'Lí thuyết Điện xoay chiều' bắt đầu bởi Tăng Hải Tuân, 19/7/12.

 1. Bài toán
  Phát biểu nào sau đây không đúng? Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được. Cho tần số thay đổi đến giá trị $f_{o}$ thì cường độ hiệu dụng của dòng điện đạt giá trị cực đại. Khi đó
  A. cảm kháng và dung kháng bằng nhau
  B. hiệu điện thế tức thời trên điện trở thuần luôn bằng hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch.
  C. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu R lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ C.
  D. hiệu điện thế hiệu dụng trên L và trên C luôn bằng nhau.
   
 2. kiemro721119

  kiemro721119 Đỗ Kiêm Tùng Super Moderator

  Khi $I_{max}$ thì cộng hưởng điện. Dễ thấy $C$ sai.
  Vậy chọn $C$.