Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp

#1
Bài toán
Một mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm và 2 tụ điện nối tiếp $C_{1}=C_{2}=3\mu F$, biết hiệu điện thế trên tụ $C_{1}$ và cường độ dòng điện qua cuộn dây ở $t_{1}$ và $t_{2}$ lần lượt là $\sqrt{3}V;1,5mA;\sqrt{2}V;1,5\sqrt{2}mA$. Tính L
A. 0,3H
B. 8/3H
C. 4H
D. 0,4H

Do 2 tụ mắc nối tiếp nên u=$u_{1}$+$u_{2}$
Tại $t_{1}$: u=$u_{1}$+$u_{2}$=$\sqrt{3}$+$\sqrt{3}$=$2\sqrt{3}$ V
$t_{2}$: u=$u_{1}$+$u_{2}$=$\sqrt{2}$+$\sqrt{2}$=$2\sqrt{2}$ V
Do u và i vuông pha nên: $\left(\dfrac{u}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{i}{I_{o}}\right)^{2}=1$
nên:
$\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{1,5}{I_{o}}\right)^{2}=1$
và:
$\left(\dfrac{2\sqrt{2}}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{1,5\sqrt{2}}{I_{o}}\right)^{2}=1$
Từ đó tính được Uo=4 V và Io = $9.10^{-3}mA$ và tính được L=8/27???? Sai ở đâu vậy mọi người??
 

Similar threads

Trạng thái

Ai giúp mình bài này đc k?
1 người mắt bị tật có khoảng nhìn rõ 20-100cm. a) người này bị tật gì? Tại sao ?
b) để sửa tật cho mắt phải đeo kính có độ tụ bằg bn ( kính đeo sát mắt)? Và khi đeo kính khoảng nhìn rõ là bn?
( mog các bạn có thể giải chi tiết 1 chút để mình dễ hiểu và nếu có mấy cái kiểu dc d'c dv hay d'v gì đó thì có thể giải thích luôn hộ mình bọn chúg là j đc k TT) cảm ơn trước nha... plz plz!
Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks