Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì.. ?

Similar threads

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
#2
Tần số không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
Ta có:
\[ \lambda_r > \lambda_l > \lambda_k \]
Chọn D
 
#4
Vận tốc truyền sóng âm: rắn>lỏng>khí
Khi truyền từ không khí vào nước => v tăng và f ko đổi => λ tăng

Bạn chú ý viết hoa đầu câu nhé !!
Lil.Tee
 

kiemro721119

Đỗ Kiêm Tùng
Super Moderator
#5
hosyhaiql đã viết:
Bạn có thể giải thích rõ hơn bài của bạn được không?
Mình giải thích rõ hơn giúp bạn như sau:
  1. Sóng cơ là những dao động cơ học lan truyền trong một môi trường.
  2. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào 3 yếu tố:
  • Nhiệt độ.
  • Đặc tính đàn hồi của môi trường.
  • Mật độ phân tử
Trừ các vật liệu cách âm như bông, len, xốp... thì các môi trường vật chất đều tuân theo quy luật trên.
Đối chiếu thì chắc bạn đã thấy:
$ v_r> v_l>v_k$
Mà tần số luôn không đổi kể cả khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
$ f=\dfrac{v}{\lambda}$
Như vậy có thể suy ra:
$ \lambda_r >\lambda_l >\lambda_k$
 

Trạng thái

Câu 1.1:Tính bước sóng dài nhất của dãy Lyman, Balmer. Ai giúp mình với, cảm ơn rất nhiều
Công thức tính tốc độ trung bình của vật trong một chu kì
Một máy phátđiện xc có p=2 cặp cực , quay với tốc độ n=1500 vòng /phút .phần ứng của máy có 4 cuộn day gống nhau mắc nối tiếp có từ thông cực đại đi qua mỗi vòng dây là 5.10^-3 wb .suất điện động là E =120/căn 2 .
tính n mỗi vòng
a 108 b 54 c 27 d 60
một vật than gia đồng thời 2 dao đông dao dộng điều hòa cùng phương cùng chiều cùng tần số x1=A1cos(t+phi1)và x2=A2cos(t+phi2)biên độ dao đông của chúng đạt cực tiểu khi
a. phi2-phi1=(2k+1)pi b. phi2- phi1=2kpi c. phi2-phi1=(2k+1)pi/2 d. pho2-phi1=pi/4
GIÚP MÌNH VỚI!!!
Hai nguồn kết hợp A B cách nhau 45 mm ở trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình U1 = U2 = 2 cos 100πt (mm). trên mặt thoáng chất lỏng có hai điểm M và M ' ở cùng một phía của đường trung trực của AB thỏa mãn MA - MB = 15 mm, M'A - M'B = 35 mm. hai điểm đó đều nằm trên các vân giao thoa cùng loại và Giữa chúng chỉ có 1 vân loại đó. Tìm vận tốc truyền sóng của mặt chất lỏng
một cllx nằm ngang gồm vật nhỏ m=1kg gắn với lò xo K=25N/m.kéo vật theo phương trục lò xo đến vị trí dãn 10cm, nối vật với m'=500g bởi dây nhẹ, k dãn dài 6cm rồi thả. Thời điểm 2 vật gặp nhau lần đầu tiên từ khi thả là:
A.1,028s B.0,729s C.0,525s D.0,866s
Cả nhà ơi. giả giùm mình bài vật lý này với. mình sắp kiểm tra rùi. một vật được ném lên từ mặt đất theo phương xiên góc với vận tốc ban đầu là 5m/s. tại điểm cao nhất của quỹ đạo vận tốc của vật bằng một nửa vận tốc ban đầu. tính gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến tại điẻm ném và điểm cao nhất của quỹ đạo?
Cố gắng kiểm tra lý
Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10t) cm. Trong một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn 25cm/s là
A. Pi/15 s
B. 4pi/30 s
C. 1/30 s
D. 1/60 s
Mọi người giúp mình giải câu này với. Mình cảm ơn rất nhiều.
một vật dao động điều hòa có vận tốc trung bình trong 1 chu kỳ là v =20pi cm/s. gia tốc cực đại amax=4m/s2. biên độ và chu kỳ dao động là
em sắp kiểm tra rồi mn giúp em với
Top