Giá trị của D là

7. Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe tới màn là D. Trên đoạn thẳng AB thuộc màn quan sát (vuông góc với các vân giao thoa) có 9 vân sáng, tại A và B là các vân sáng. Nếu tịnh tiến màn ra xa mặt phẳng chưa hai khe một đoạn 40 cm thì số vân sáng trên đoạn thẳng AB là 7, tại A và B vẫn là các vân sáng. Giá trị của D là
p. S: mình tính ra 1,6 nhưng k có đáp án đúng
 
Lời giải
lúc đầu 8i=$\dfrac{AB}{\lambda \dfrac{D}{a}}$
lúc sau 6i=$\dfrac{AB}{\lambda \left(D+0,4\right)/a}$
$\Rightarrow \dfrac{D}{D+0,4}=\dfrac{6}{8}$-$\Rightarrow$D=1,2m
 
Trên đoạn thẳng AB thuộc màn quan sát có 9 vân sáng, tại A và B là các vân sáng. Nếu tịnh tiến màn ra xa mặt phẳng chưa hai khe một đoạn 40 cm thì số vân sáng trên đoạn thẳng AB là 7.
Nó nói trên đoạn thẳng thì đã tính A, B rồi mà!
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,199
Bài viết
50,813
Thành viên
28,374
Thành viên mới nhất
Thang Huynh
Top