Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB

Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng một mũi nhọn O chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f, tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng $\lambda $ . Xét hai phương truyền sóng Ox, Oy vuông góc với nhau.
Gọi A là điểm thuộc Ox cách O 16 $\lambda $ và B thuộc Oy cách O $\lambda $. Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
 
$OA=16\lambda,OB=12\lambda \Rightarrow AB=20\lambda$ gọi H là chân đường cao kẻ từ O xuống AB
$ \Rightarrow OH=\dfrac{OA.OB}{AB}=9,6\lambda$
Xét đoạn AH: để cùng pha O thì $d=k\lambda$ với $OH\leq d\leq OA \Rightarrow k=10,11,12,13,14,15,16$
Xét đoạn BH: để cùng pha O thì $d=k\lambda$ với $OH\leq d\leq OB \Rightarrow k=10,11,12,$
Vậy có 7+3=10 giá trị của k tức có 10 vị trí cùng pha với O (tính cả 2 điểm A, B). Chọn C.
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,861
Bài viết
51,625
Thành viên
32,930
Thành viên mới nhất
Lizpak181
Top