Dao động con lắc đơn

Câu a. Vật chịu lực quán tính bằng $P\sin \alpha=\dfrac{P}{2} \Rightarrow a'=\dfrac{a}{2}$. Véc tơ $\vec {a'}$ phương song song mặt nghiêng, chiều ngược chiều cđ của xe. Vẽ hình ta có $g'^2=g^2+a'^2-2ga'\cos {60}^0$
$ \Rightarrow g'=8,66\dfrac{m}{s^2}$
$ \Rightarrow T'=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g'}}=2,135s$
Câu b.$a'^2=g^2+g'^2-2g.g'\cos {\beta}$
$ \Rightarrow \beta={30}^0$
Sao mình lại - cho 2agcos60 vậy thầy. Với lại sao lại là 60 độ ạ
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,185
Bài viết
50,793
Thành viên
28,167
Thành viên mới nhất
motcongmotbangba
Top