Tìm các gia tốc, lực căng dây,...?

Bài toán
Cho hệ như hình vẽ: $m_1=1,2kg, \alpha =30^0.$ Bỏ qua kích thước của các vật, khối lượng ròng rọc và dây, ma sát. Dây nối $m_2$ và $m_3$ dài $2m.$ Khi hệ bắt đầu chuyển động,$m_3$ cách mặt đất $2m.$ Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right).$ Biết $m_2=0,6kg, m_3=0,2kg.$
a/ Tìm gia tốc chuyển động, lực căng của các dây và thời gian chuyển động của $m_3.$
b/ Tính thời gian từ lúc $m_3$ chạm đất đến khi $m_2$ chạm đất và lực căng dây trong giai đoạn này.
C/ Bao lâu kể từ lúc $m_2$ chạm đất,$m_2$ bắt đầu đi lên?
 

Attachments

Giả sử vật $m_{1}$ chuyển động xuống.
Ta có các phương trình chuyển động:
$m_{1}$a=$P_{1}$*sin($\alpha $)-T(T là lực căng của dây nối $m_{1}$ với $m_{2}$)
$m_{2}$a=T-$P_{2}$-$T_{1}$($T_{1}$ là lực căng dây nối $m_{2}$ và $m_{3}$)
$m_{3}$a=$T_{1}$-$P_{3}$
giải 3 phương trình trên bằng cách cộng lại ta tính ra được a=-1m/$s^{2}$
$\Rightarrow $ vật 1 chuyển động lên trên với a=1, vật 2,3 chuyển động xuống dưới với a=1
rồi bạn thay vào các phương trình giải các câu còn lại thôi!
 
Giả sử vật $m_{1}$ chuyển động xuống.
Ta có các phương trình chuyển động:
$m_{1}$a=$P_{1}$*sin($\alpha $)-T(T là lực căng của dây nối $m_{1}$ với $m_{2}$)
$m_{2}$a=T-$P_{2}$-$T_{1}$($T_{1}$ là lực căng dây nối $m_{2}$ và $m_{3}$)
$m_{3}$a=$T_{1}$-$P_{3}$
giải 3 phương trình trên bằng cách cộng lại ta tính ra được a=-1m/$s^{2}$
$\Rightarrow $ vật 1 chuyển động lên trên với a=1, vật 2,3 chuyển động xuống dưới với a=1
rồi bạn thay vào các phương trình giải các câu còn lại thôi!
Mà a ơi, chỗ 2m không có dữ kiện nói về m sao mà tính được ạ?
 
Có a rồi nha, thay vào phương trình:
S=$\dfrac{1}{2}$a$t^{2}$(S=2m, a=1m/$s^{2}$)
ta tính được t
Còn câu b ta coi như khi $m_{3}$ chạm đất thì mất luôn chỉ còn lại $m_{1}$ và $m_{2}$, giải như trên ta có $m_{2}$ cách mặt đất 2m(khi $m_{3}$ vừa mất) rồi giải như trên
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,805
Bài viết
51,527
Thành viên
32,423
Thành viên mới nhất
SpookyThanh
Top