Bài tập về công thức Poiseuille?

#1
Bài toán
Lưu lượng chảy qua mạch là 600cm3/phút. Hỏi lưu lượng máu sẽ có giá trị là bao nhiêu nếu kích thước mạch giảm 80% (bán kính mạch giảm một nửa). Cho rằng áp suất và các yếu tố khác giữ không đổi
Cám ơn mọi người nhiều ạ!
 
#4
Lưu lượng không đổi nhé! Khi diện tích ống giảm thì vận tốc tăng nhưng lưu lượng vẫn thế!
Lưu lượng chỉ là không đổi đối với chất lưu lí tưởng ~ còn máu lại là chất lưu có độ nhớt nên lưu lượng không thể là hằng số được đâu ~ trong trường hợp này ta nên áp dụng công thức Poiseuille : lưu lượng theo thể tích của chất lưu nhớt tỉ lệ với hiệu áp suất ở 2 điểm bất kì chia cho khoảng cách 2 điểm ấy (trên trục của ống dòng) và lũy thừa bậc 4 của bán kính ống dòng ~ suy ra nếu R giảm một nửa thì lưu lượng theo thể tích giảm 16 lần (=37,5 cm3/s)
 

Trạng thái

Cho mạch điện như hình vẽ: Uab= 4,2V; R1= 1oom, R2= 2 ôm; R3= 3 ôm; R4 là một biện trở. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn.
a) Tìm giá trị R4 để cường độ dòng qua nó là 0,4A. tìm số chỉ vôn kế khi đó.
b) Thay vôn kế bằng ampe kế có điện trở không đáng kể. Điều chỉnh R44 để công suất toả nhiệt của nó đặt giá trị cực đại. tìm R4 và số chỉ của ampe kế khi đó.
Hmmmmmmmmmmmmmmmmm
Một sóng dừng ổn định trên dây với A là 1 điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất. AB=20cm. C là trung điểm của AB. Khoảng thời gian nắn nhất giữa 2 lần liên tiếp để ly độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phân tử tại C là 0,1s.
a. Tìm tốc độ tuyền sóng trên dây
b. Lúc vận tốc của điểm B đạt cực đại bằng 1m/s thì vận tốc của điểm C là?
cho em hỏi tại sao trong bài này: Trong đèn hình của máy thu hình, các electrôn được tăng tốc bởi hiệu điện thế 25 000V. Hỏi khi đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu, bỏ qua vận tốc ban đầu của nó. Ta dùng công thức định lí động năng nhưng tại sao A=IqI.U (có dấu giá trị tuyệt đối)
Cho mạch điện có R,L,C . Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế 110V . Mọi người cho mình hỏi 110V đó có phải là điện áp hiệu dụng không . Cảm ơn mọi người
hagiang0201 wrote on thuongtamhoa's profile.
x=8cos(pi*t- pi/2)
Viết phương trình dao động điều hòa A=8cm , f= 0,5hz . tại thời điểm t = 0 vật qua VTCB theo chiều dương .
Mọi người giúp em giải với ạ
Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2,5cm cách điểm bụng gần nhất 20cm. Tìm bước sóng.
A. 120cm
B. 30cm
C. 96cm
D. 72cm
Anh nào có thể giúp em hiểu rõ hơn về động năng và thế năng theo thời gian được không?
Top