Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện

#1
Cho mạch điện cuộn dây nối tiếp với tụ điện, Điện áp hai đầu đoạn mạch $U_{AB}=50\sqrt{2}\sin \left(100\pi t\right)$ các điện áp hiệu dụng trên cuộn dây và tụ điện lần lượt là 50V và 60V. Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện.
$A.0,2\pi \left(rad\right)
B.-0,2\pi \left(rad\right)
C.36,87\left(rad\right)
D.-36,87\left(rad\right)$
 

Similar threads

izinagy

New Member
#2
Cuộn dây có điện trở
U_{dây}=\sqrt{U_{r}^{2}+U_{L}^{2}}
có U_{AB}^{2}=U_{R}^{2}+(U_{L}-U_{C})^{2}
$\Rightarrow$ $U_{AB}^{2}=U_{R}^{2}+U_{L}^{2}-2U_{L}U_{C}+U_{C}^{2}
=U_{dây}^{2}-2U_{L}U_{C}+U_{C}^{2}$
$\Rightarrow$ $U_{L}=30V$
$U_{r}=40V$
$\Rightarrow$ $\psi =-0.2\pi $
 

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ