Các dạng pha tạp nguyên tử Hidro ( Hydrogenic Donors and Acceptors)

Các pha tạp dạng nguyên tử Hyđro (hydrogen donor and acceptor) (khái niệm, ước lượng độ lớn lực và liên kết, tính chất, ảnh hưởng lên tính chất dẫn của vật liệu pha tạp)
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,791
Bài viết
51,477
Thành viên
31,601
Thành viên mới nhất
pigpig
Top