Giao thoa ánh sáng

Khoảng cách giữa 2 khe là 3mm, nếu tăng khoảng cách từ khe đến màn lên 0.6m thì khoảng vân tăng thêm 0.12mm. Tình lamda
 
Lời giải

\[\left.\begin{array}{l}
i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\\
i' = \dfrac{{\lambda \left({D + 0,6} \right)}}{a}
\end{array} \right\} \implies i' - i = 0,12 = \dfrac{{\lambda \times 0,6}}{a} \iff \lambda = 0,6\left({\mu \text{m}} \right)\]
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
leido Sóng ánh sáng 0

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,777
Bài viết
51,447
Thành viên
31,224
Thành viên mới nhất
Myano Shiho
Top