Sóng tròn trên mặt nước

Bài toán
Một nguồn phát sóng dao động điều hoà tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Cho rằng biên độ sóng giảm khi truyền trên mặt nước. Hai điểm P và Q thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng vuông góc nhau. Biết OP = 10λ, OQ = 20λ. Cho biên độ sóng tại Q là A. Diện tích phần dao động với biên độ nhỏ hơn 4A nằm trong tam giác OPQ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $98\lambda ^{2}$
B. $75\lambda ^{2}$
C. $82\lambda ^{2}$
D. $21,5\lambda ^{2}$
 
B phải thiết lập biểu thức tính biên độ theo R đến O
Phần diện tích cần tìm chắc là phần diện tích tam giác OPQ trừ đi phần diện tích quạt tròn tâm O cắt OP, OQ tại 2 điểm sao cho biên độ trên cung tròn đều bằng 4A
B thử giải theo hướng đấy xem
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,221
Bài viết
50,793
Thành viên
28,733
Thành viên mới nhất
hungvietuc1
Top