Thuyết electron

Thảo luận trong 'Bài tập Điện tích - Điện trường' bắt đầu bởi Huyền My, 10/9/16.

 1. Huyền My

  Huyền My New Member

  Bài 1: Hai quả cầu bằng kim loại giống hệt nhau mang các điện tích q1 và q2. Khi đặt chúng cách nhau 20cm trong không khí thì chúng hút nhau với một lực F1 = 5.10-7N. Nối hai quả cầu bằng một dây dẫn, xong bỏ dây dẫn đi thì thấy hai quả cẩu đẩy nhau với một lực F2= 5.10-7N. Xác định các điện tích q1, q2
  Đs: q1= C; q2= C và ngược lại

  Bài 2: Có ba quả cẩu kim loại kích thước bằng nhau. Quả cầu A mang điện tích 27μC, quả cầu B mang điện tích -3μC, quả cầu C không mang điện. Cho hai quả cầu A và B chạm nhau rồi tách chúng ra. Sau đó cho hai quả cầu B và C chạm nhau rồi tách ra. Tính điện tích trên mỗi quả cầu.
  Đs : qA= 12μC; qB= qC= 6μC
   
  Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 11/9/16