Cường độ điện trường

#1
Bài 1: Cho điện tích q1 = 4 đặt tại A trong không khí
1. Tính cường độ điện trường tại điểm B cách điện tích một khoảng 5 cm
2. Đặt tại B thêm một điện tích q2 = 1 tính lực điện tác dụng lên q2
3. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M
a. MA = 2cm, MB= 3cm b. MA = 7cm, MB= 2cm
c: MA = 3cm, MB= 4cm d. MA = MB = 5cm
4. Tìm vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0
Đs : 1. E= 144.105 V/m; 2. F= 14,4N ; 3. A. EM= 8.107 V/m; b. EM = 29,8.106V/m; c. EM= 40,4.106V/m; d. 16,5.106V/m; 4. MA= 10/3 cm, MB= 5/3 cm

Bài 2: Cho điện tích q1 = -9 đặt tại A trong không khí
1. Tính cường độ điện trường tại điểm B cách điện tích một khoảng 10 cm
2. Đặt tại B thêm một điện tích q2 = 4 tính lực điện tác dụng lên q2
3. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M nằm trên trung trực của AB
a. Nằm tại trung điểm AB b. M cách AB 5cm
c: M A = MB=10cm
4. Tìm vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0
Đs : 1. E= 81.105 V/m 2. F= 32,4N ; 3. A. EM= 46,8.106 V/m; b. EM = 17,7.106V/m; c. EM= 7,03.106V/m; 4. MA= 30cm, MB= 20cm

Bài 3: Cho hai điện tích bằng nhau q = 10 đặt tại A, B cách nhau 20cm. Tính cường độ điện trường tại M
a, Tam giác MAB vuông cân tại A
b, Tam giác MAB vuông tại A có góc M bằng 600
c, Tính và vẽ lực điện tác dụng lên q1= 5 tại M trong 2 trường hợp
Đs: a. EM= 3,14.106V/m; b. EM= 7,73.106V/m; c. Fa= 15,7N; Fb= 38,65N

Bài 4: Tại ba đỉnh của tam giác vuông ABC, AB= 30cm, AC= 40cm đặt ba điện tích dương q1 = q2 =q3 = 10-9C. Xác định cường độ điện trường hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền
Đs: E = 245V/m;= 39,380

Bài 5: Tại ba đỉnh của tam giác vuông ABC, AB= 30cm, AC= 40cm đặt q1 = -2,7.10-9C, tại B đặt q2. Biết tổng hợp tại C có phương song song với AB, xác định q2 và tại C
Đs: q2= 12,5.10-9C. E = 3,6.104V/m

Bài 6: Tại các đỉnh A, C của hình vuông ABCD ta đặt các điện tích dương q1=q2= q. Hỏi phải đặt tại B một điện tích q3 như thế nào để cường độ điện trường tại D bằng 0.
Đs: q3=

Bài 7: Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1, q2 đặt tại a và B trong không khí cách nhau 2cm. Tại điểm C cách q1 6cm và cách q2 8cm có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Tìm q1, q2 biết điện tích tổng cộng của chúng là 7.10-8C.
Đs: q1= -9.10-8C, q2= 16.10-8C

Bài 8: Quả cầu nhỏ có khối lượng $m=0,25 \ \text{g}$ mang điện tích q=2,5.10-9C được treo bởi một sợi dây và được đặt vào trong một điện trường đều có phương nằm ngang và E =106V/m. Tính góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
Đs: = 450

Bài 9: Một quả cầu có khối lượng $m=1 \ \text{g}$ treo trên một sợi dây mảnh, cách điện. Quả cầu được đặt vào trong một điện trường đều có phương nằm ngang và E =2.103V/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 600. Tính lực căng dây và điện tích của quả cầu. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
Đs: q= 8,76 C; T = 0,02N

Bài 10: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm của AB? Cho biết A, B cùng nằm trên một đường sức
Đs: 16V/m
 
Similar threads Forum Date
P Xác định cường độ điện trường tại M trên trung trực của AB Bài tập Điện tích - Điện trường 4
C Lệch pha Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì $T$. Tại thời điểm nào đó cường độ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
lkshooting C biến thiên Thay tụ $C_1$ bằng tụ $C_2$ thì cường độ dòng điện ko đổi. Điện dung của tụ $C_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Khi con lắc cân bằng trong điện trường thì giá trị góc lệch và cường độ điện trường là gì? Bài tập Dao động cơ 0
T MBA Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
P Điểm có cường độ điện trường 8000V/m sẽ cách điện tích bao nhiêu Bài tập Điện tích - Điện trường 3
crazyfish2008 Định h để cường độ điện trường tại M cực đai Bài tập Điện tích - Điện trường 2
H Cường độ điện trường do các vật tích điện có kích thước đối xứng tạo nên Bài tập Điện tích - Điện trường 4
D Tính cường độ điện trường tại $C$ của tam giác $ABC$ Bài tập Điện tích - Điện trường 1

Similar threads

Trạng thái

nếu ghép hai nguồn song song khác hiệu điện thế là U1 và U2 thì U tổng tính như thế nào vậy mọi người ?
t kiểu mới tham gia vào diễn đàn ý, phải bắt đầu vào từ đâu để tìm được tài liệu hay, và giao lưu trao đổi bài kiểu gì mong mọi người chỉ?
và admin của diễn đàn nàylà ai ạ ?
Hành Ca wrote on Đ&H's profile.
Emax = 1/2kA^2
Et = 1/2kx^2
Ed = Emax - Et = 0.32
Một cori lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo nhẹ, dao động điều hoà theo trục Ox nằm ngang với tần số 2,5 Hz. Trong khi dd, chiều dài của lò xo biến thiên từ l1= 20 cm đến l2 = 24 cm. a) Tính biên độ dd của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng.
b) Viết ptdd của vật, biết rằng khi t = 0 vật ở vị trí biên x = +A.
ai đó giải giúp mình bài này với:
đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm,trong đó L thay đổi được. khi L=Lo thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại và bằng 200w và khi đó UL=2U.sau đó thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất. công suất tiêu thụ của mạch lúc này là:
A:180w
B:120w
C:160w
D:150w
Không thể quên nơi này được. Mừng là diễn đàn vẫn phát triển khỏe mạnh :))
5 year!!!^^
1 con lắc lò xo dao động điều hòa không ma sát theo phương ngang với biên độ A. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, vật nặng con lắc đi 1 quãng đường 1,2A thì động năng của nó bằng:
A.0,6J
B.0,18J
C.0,1J
D.0,32J
Sao mình tính ra là 0,18J ấy mn giúp mình với :((((
Đáp án lại là 0,32J
nhận định nào sau đây là không đúng về giao động điều hòa
A thời gian đi từ vị trí cân bằng ra biên bằng thời gian đi ngược lại
b thời gian vật đi qua vị trí cân bằng hai lần liên tiếp bằng 1 chu kì
C tại mỗi vị trí li độ ( không kể biên ) luôn có hai giá trị của vận tốc
D gia tốc đối đầu khi vị trí cực đại
giúp với ạ
một vật nhỏ có khối lượng 500g dao động với phương trình x=8cos(30t) , xác định vị trí , vận tốc , hợp lực tác dụng lên vật vào thời điểm 1s
Top