Vật lí 11

Ba điện tích điểm q1=2.10^-18C nằm tại A; q2=4.10^-8C nằm tại B và q3 nằm tại C. Hệ thống nằm cân bằng trong không khí. Khoảng cách AB là 1cm.
Xác định điện tích q3 và khoảng cách BC.
"Mọi người giải giúp nhé"
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,861
Bài viết
51,625
Thành viên
32,944
Thành viên mới nhất
Djjjdkdkdk
Top