Bài toán giữ lò xo khi đang thực hiện dao động

Kudo Kun

New Member
#1
Bài toán
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k=18 \ \text{N}/\text{m}$ và vật nặng có khối lượng $m=200g$. Đưa vật lên vị trí lò xo dãn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi vật đi được 2 cm thì giử cố định lò xo tại điểm C cách đầu cố định một khoảng bằng 1/4 chiều dài của lò xo khí đó và vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ $A_1$. Sau một thời gian vật đi qua vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng và lo xo đang dãn thì thả điểm C ra và vật dao động điều hòa với biên đó $A_2$. Tìm $A_1,A_2$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ