Phương trình dao động của quả cầu có dạng là

#1
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng m = 100 (g) treo vào một lò xo có độ cứng $k = 20 \ \text{N}/\text{m}$. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2 $\sqrt{2}$ cm rồi thả cho quả cầu trở về vị trí cân bằng với vận tốc có độ lớn là 0,2$\sqrt{3}$ m/s. Chọn gốc thời gian là lúc thả quả cầu, trục Ox hướng xuống dưới, gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của quả cầu. Cho $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Phương trình dao động của quả cầu có dạng là
A. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + π/4) cm
B. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + 2π/3)cm.
C. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + 5π/6) cm.
D. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + π/3)cm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
#2
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng m = 100 (g) treo vào một lò xo có độ cứng $k = 20 \ \text{N}/\text{m}$. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2 $\sqrt{2}$ cm rồi thả cho quả cầu trở về vị trí cân bằng với vận tốc có độ lớn là 0,2$\sqrt{3}$ m/s. Chọn gốc thời gian là lúc thả quả cầu, trục Ox hướng xuống dưới, gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của quả cầu. Cho $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Phương trình dao động của quả cầu có dạng là
A. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + π/4) cm. B. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + 2π/3)cm.

C. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + 5π/6) cm. D. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + π/3)cm.
Bạn hình như đề đúng phải là:
"Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn $2\sqrt{3}\left(cm\right)$ rồi thả cho quả cầu về vị trí cân bằng với vận tốc có độ lớn là $0,2\sqrt{2}$ (m/s)".
Lời giải: Áp dụng công thức độc lập ta có:
$A^2=x^2+\dfrac{v^2}{\omega ^2}$.
Trong đó: $\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}}=10\sqrt{2}\left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$.
$\implies A^2=\left(2\sqrt{3}\right)^2+\dfrac{\left(20\sqrt{2}\right)^2}{\left(10\sqrt{2}\right)^2}=16\implies A=4\left(cm\right)$.
$\implies $ Phương trình có dạng: $x=4\cos \left(10\sqrt{2}t+\alpha\right)\left(cm\right)$.
$\implies x'=v=40\sqrt{2}\cos \left(10\sqrt{2}t+\alpha+\dfrac{\pi }{2}\right)$.
Tại $t=0,v=20\sqrt{2}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)\implies \alpha=\dfrac{-\pi }{6}$.
$\implies x=4\cos \left(10\sqrt{2}t-\dfrac{\pi }{6}\right)=4\cos \left(10\sqrt{2}t+\dfrac{\pi }{3}\right)\implies D$
 

Trạng thái

nếu ghép hai nguồn song song khác hiệu điện thế là U1 và U2 thì U tổng tính như thế nào vậy mọi người ?
t kiểu mới tham gia vào diễn đàn ý, phải bắt đầu vào từ đâu để tìm được tài liệu hay, và giao lưu trao đổi bài kiểu gì mong mọi người chỉ?
và admin của diễn đàn nàylà ai ạ ?
Hành Ca wrote on Đ&H's profile.
Emax = 1/2kA^2
Et = 1/2kx^2
Ed = Emax - Et = 0.32
Một cori lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo nhẹ, dao động điều hoà theo trục Ox nằm ngang với tần số 2,5 Hz. Trong khi dd, chiều dài của lò xo biến thiên từ l1= 20 cm đến l2 = 24 cm. a) Tính biên độ dd của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng.
b) Viết ptdd của vật, biết rằng khi t = 0 vật ở vị trí biên x = +A.
ai đó giải giúp mình bài này với:
đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm,trong đó L thay đổi được. khi L=Lo thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại và bằng 200w và khi đó UL=2U.sau đó thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất. công suất tiêu thụ của mạch lúc này là:
A:180w
B:120w
C:160w
D:150w
Không thể quên nơi này được. Mừng là diễn đàn vẫn phát triển khỏe mạnh :))
5 year!!!^^
1 con lắc lò xo dao động điều hòa không ma sát theo phương ngang với biên độ A. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, vật nặng con lắc đi 1 quãng đường 1,2A thì động năng của nó bằng:
A.0,6J
B.0,18J
C.0,1J
D.0,32J
Sao mình tính ra là 0,18J ấy mn giúp mình với :((((
Đáp án lại là 0,32J
nhận định nào sau đây là không đúng về giao động điều hòa
A thời gian đi từ vị trí cân bằng ra biên bằng thời gian đi ngược lại
b thời gian vật đi qua vị trí cân bằng hai lần liên tiếp bằng 1 chu kì
C tại mỗi vị trí li độ ( không kể biên ) luôn có hai giá trị của vận tốc
D gia tốc đối đầu khi vị trí cực đại
giúp với ạ
một vật nhỏ có khối lượng 500g dao động với phương trình x=8cos(30t) , xác định vị trí , vận tốc , hợp lực tác dụng lên vật vào thời điểm 1s
Top