Phương trình dao động của quả cầu có dạng là

#1
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng m = 100 (g) treo vào một lò xo có độ cứng $k = 20 \ \text{N}/\text{m}$. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2 $\sqrt{2}$ cm rồi thả cho quả cầu trở về vị trí cân bằng với vận tốc có độ lớn là 0,2$\sqrt{3}$ m/s. Chọn gốc thời gian là lúc thả quả cầu, trục Ox hướng xuống dưới, gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của quả cầu. Cho $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Phương trình dao động của quả cầu có dạng là
A. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + π/4) cm
B. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + 2π/3)cm.
C. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + 5π/6) cm.
D. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + π/3)cm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
#2
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng m = 100 (g) treo vào một lò xo có độ cứng $k = 20 \ \text{N}/\text{m}$. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2 $\sqrt{2}$ cm rồi thả cho quả cầu trở về vị trí cân bằng với vận tốc có độ lớn là 0,2$\sqrt{3}$ m/s. Chọn gốc thời gian là lúc thả quả cầu, trục Ox hướng xuống dưới, gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của quả cầu. Cho $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Phương trình dao động của quả cầu có dạng là
A. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + π/4) cm. B. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + 2π/3)cm.

C. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + 5π/6) cm. D. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + π/3)cm.
Bạn hình như đề đúng phải là:
"Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn $2\sqrt{3}\left(cm\right)$ rồi thả cho quả cầu về vị trí cân bằng với vận tốc có độ lớn là $0,2\sqrt{2}$ (m/s)".
Lời giải: Áp dụng công thức độc lập ta có:
$A^2=x^2+\dfrac{v^2}{\omega ^2}$.
Trong đó: $\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}}=10\sqrt{2}\left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$.
$\implies A^2=\left(2\sqrt{3}\right)^2+\dfrac{\left(20\sqrt{2}\right)^2}{\left(10\sqrt{2}\right)^2}=16\implies A=4\left(cm\right)$.
$\implies $ Phương trình có dạng: $x=4\cos \left(10\sqrt{2}t+\alpha\right)\left(cm\right)$.
$\implies x'=v=40\sqrt{2}\cos \left(10\sqrt{2}t+\alpha+\dfrac{\pi }{2}\right)$.
Tại $t=0,v=20\sqrt{2}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)\implies \alpha=\dfrac{-\pi }{6}$.
$\implies x=4\cos \left(10\sqrt{2}t-\dfrac{\pi }{6}\right)=4\cos \left(10\sqrt{2}t+\dfrac{\pi }{3}\right)\implies D$
 

Trạng thái

2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ
Câu này tớ bí: Cho hai chất điểm (1), (2) dao động điều hòa trên hai trục song song, cùng chiều cạnh nhau, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x1 = 10cos(5pi.t) và x2 = Acos(5pi.t+pi/3) cm. Chất điểm (3) có khối lượng 100g dao động với phương trình x = x1 + x2. Biết rằng khi li độ của (1) là 5cm thì li độ của (3) là 2cm. Tìm cơ năng của (3)
Help me!
Nguyễn Đình Huynh wrote on Uchiha Sasuke98's profile.
M thi ĐH xong lặn mất hút à -_-