Phương trình dao động của quả cầu có dạng là

Thảo luận trong 'Bài tập Dao động cơ' bắt đầu bởi Lê Giang, 14/10/16.

 1. Lê Giang

  Lê Giang New Member

  Bài toán
  Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng m = 100 (g) treo vào một lò xo có độ cứng $k = 20 \ \text{N}/\text{m}$. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2 $\sqrt{2}$ cm rồi thả cho quả cầu trở về vị trí cân bằng với vận tốc có độ lớn là 0,2$\sqrt{3}$ m/s. Chọn gốc thời gian là lúc thả quả cầu, trục Ox hướng xuống dưới, gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của quả cầu. Cho $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Phương trình dao động của quả cầu có dạng là
  A. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + π/4) cm
  B. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + 2π/3)cm.
  C. x = 4 sin(10$\sqrt{2}$t + 5π/6) cm.
  D. x = 4sin(10$\sqrt{2}$t + π/3)cm.
   
  Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 20/10/16
 2. tritanngo99

  tritanngo99 New Member

  Bạn hình như đề đúng phải là:
  "Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn $2\sqrt{3}\left(cm\right)$ rồi thả cho quả cầu về vị trí cân bằng với vận tốc có độ lớn là $0,2\sqrt{2}$ (m/s)".
  Lời giải: Áp dụng công thức độc lập ta có:
  $A^2=x^2+\dfrac{v^2}{\omega ^2}$.
  Trong đó: $\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}}=10\sqrt{2}\left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$.
  $\implies A^2=\left(2\sqrt{3}\right)^2+\dfrac{\left(20\sqrt{2}\right)^2}{\left(10\sqrt{2}\right)^2}=16\implies A=4\left(cm\right)$.
  $\implies $ Phương trình có dạng: $x=4\cos \left(10\sqrt{2}t+\alpha\right)\left(cm\right)$.
  $\implies x'=v=40\sqrt{2}\cos \left(10\sqrt{2}t+\alpha+\dfrac{\pi }{2}\right)$.
  Tại $t=0,v=20\sqrt{2}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)\implies \alpha=\dfrac{-\pi }{6}$.
  $\implies x=4\cos \left(10\sqrt{2}t-\dfrac{\pi }{6}\right)=4\cos \left(10\sqrt{2}t+\dfrac{\pi }{3}\right)\implies D$
   
  Tăng Hải Tuân thích bài viết này.