Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm

Thảo luận trong 'Bài tập Dao động cơ' bắt đầu bởi Đậu Hoàng Anh, 19/10/16.

 1. Bài toán
  Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao đông theo phương thẳng đứng với phương trinhf lần lượt là u=3cos(40pi t + pi/6) và 4cos(40pi t +2pi/3). Biết vận tốc truyền sóng là 40 cm/s. Trên đường tròn có tâm là trung điểm AB nằm trên mặt nước, bán kính r=4cm, hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5cm
  A. 30
  B. 28
  C. 32
  D. 34
   
  Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 19/10/16