Tổng hợp và phân tích lực

Bài 1: Một vật chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 (hình 3). Cho F1 = 5 (N), F2=12 (N). Tìm lực F3 để vật cân bằng? Biết khối lượng của vật k đáng kể.
Bài 2: Một vật chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 (hình 4). Cho biết F1= 34,64 (N), F2 = 20(N), $\alpha =30$ độ là góc hợp bởi F1 với phương thẳng đứng. Tìm m để vật cân bằng? Lấy $g= 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$.
Bài 3: Một vật chịu tác dụng của 3 lực (hình 5) thì cân bằng. Biết rằng độ lớn của lực F3 = 40(N). Hãy tính độ lớn của lực F1 và F2?
IMG_20161113_095452.jpg
 
Bài 1:
Chắc bạn học tổng hợp lực rồi, đầu tiên bạn tổng hợp lực $\vec{F_{1}}$, $\vec{F_{2}}$, được $\vec{F_{3}}$, rồi lực cân bằng là cái vectơ ngược lại $\vec{F_{3}}$, còn cách tính:
$F_{3}$=$\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}}$
cái F cần tìm có độ lớn bằng $F_{3}$.
 
Bài 2 tương tự:
P( trọng lực là lực trực đối của lực tổng hợp của $\vec{F_{1}}$, $\vec{F_{2}}$ )
rồi tính tương tự như trên, chỉ khác tính F thì bạn dùng định lý hàm cos thì ra.
 
Bài 3:
Đầu tiên ta nhận thấy $\vec{F_{2}}$ là lực trực đối của lực tổng hợp $\vec{F_{1}}$, $\vec{F_{3}}$, rồi tính:
$F_{3}$ = $\dfrac{F_{2}}{\cos \left(30\right)}$
$F_{1}$ = $\dfrac{F_{2}}{\cos \left(60\right)}$
Bạn thay số rồi tính nha, chúc bạn thành công!
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,874
Bài viết
51,649
Thành viên
33,186
Thành viên mới nhất
Duong Gioi
Top