Nếu sử dụng chất khí trên vơi khối lượng lớn hơn thì áp suất và thể tích khí thay dổi như thế nào?

Bài toán
Trong thí nghiệm xác định mối quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ của 1 khí có khối lượng không đổi, được kết quả sau
Áp suất: 101 | 120 | 130.5 | 138
Nhiệt độ: 0 | 50 | 80 | 250
Thể tích: 250 | 250 | 250 | 250
Nếu sử dụng chất khí trên vơi khối lượng lớn hơn thì áp suất và thể tích khí thay dổi như thế nào?(Sử dụng thuyết động học chất khí)
File bài gốc phía dưới ạ
2967
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nghịch Thiên Lí thuyết Chất khí 5

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,765
Bài viết
51,409
Thành viên
30,337
Thành viên mới nhất
KCT201101
Top