Tốc độ trung bình của vật nhỏ

#1
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình là x=8cos(4$\omega t + \dfrac{\pi }{3}$)
Trong khoảng thời gian 1/3 s thì tôcs độ tdung bình của vật nhỏ có thể đạt giá trị nào sau đây:
A. 64.8 cm/s
B. 77.5 cm/s
C. 54 cm/s
D. 45.6 cm/s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Similar threads

datheon

New Member
#2
Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình là x=8cos(4$\omega t + \dfrac{\pi }{3}$)
Trong khoảng thời gian 1/3 s thì tôcs độ tdung bình của vật nhỏ có thể đạt giá trị nào sau đây:
A. 64.8 cm/s
B. 77.5 cm/s
C. 54 cm/s
D. 45.6 cm/s
1/3s kể từ t = 0 hay sao?
Tốc độ trung bình lớn nhất hay nhỏ nhất? Đã có Omega chưa?
 

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ