Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp

Thảo luận trong 'Bài tập Điện xoay chiều' bắt đầu bởi Đậu Hoàng Anh, 5/1/17.

 1. Bài toán
  Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 2000 vòng dây. Mắc cuộn sơ cấp vào nguồn điện xc có điện áp hiệu dụng U1=100V. Mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp vôn kế có R rất lớn thì vôn kế chỉ 197V
  a) Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp
  Đs: 5.7
  b) Nếu thay lõi biến áp làm cho độ tự cảm giảm 10 lần thì điện áp hiệu dụng U2' ở mạch thứ cấp hở bằng bao nhiêu?
  Đs: 99 V
   
  Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 8/1/17
 2. ĐnM

  ĐnM Member

  $\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{U_{sc}}{U_{tc}}=\dfrac{U_L}{U_2}\\

  \dfrac{U_1.Z_L}{\sqrt{Z_L^2+R^2}}=U_L \Rightarrow \dfrac{Z_L}{R}=\sqrt{\dfrac{U_L^2}{U_1^2-U_L^2}}$

  Thay số tính ra kết quả...