Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là

Bài toán
Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn có hai con lắc lò xo. Các lò xo có cùng độ cứng $k = 50 \ \text{N}/\text{m}$. Các vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m. Ban đầu A và B được giữ ở vị trí sao cho hai lò xo đều bị dãn 8cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa trên hai đường thẳng vuông góc với nhau đi qua giá I cố định. Trong quá trình dao động, lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là:
A. 1,8n
B. 2N
C. 1N
D. 2,6N
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Bài tập Dao động cơ 1
D Bài tập Dao động cơ 2
Demonhk Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Bài tập Dao động cơ 2
T Bài tập Dao động cơ 4
D Bài tập Dao động cơ 1
T Bài tập Dao động cơ 1
T Bài tập Dao động cơ 1
H Bài tập Dao động cơ 1

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,803
Bài viết
51,515
Thành viên
32,175
Thành viên mới nhất
trungan21
Top