Xác định thời điểm vận tốc của vật

Thảo luận trong 'Bài tập Dao động cơ' bắt đầu bởi ankeongonthe, 15/6/17.

  1. ankeongonthe

    ankeongonthe New Member

    Một vật dao động điều hòa theo phương trình : x=10cos(5πt - π/2) (cm) . Xác định thời điểm vận tốc của vật có độ lớn bằng 25$\sqrt{2}$π (cm/s) lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba

    Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=10cos(4πt + π/8) (cm) . Tại thời điểm t vật có li độ x=5cm thì tại thời điểm t' = t + 0.3125s vật có li độ là bao nhiêu?

    Mong ai đó giúp mình. Mình cảm ơn!