How much time is required for the car to pass the truck?

Thảo luận trong 'Bài tập Động học chất điểm' bắt đầu bởi Mến Trần, 12/9/17.

 1. Mến Trần

  Mến Trần New Member

  Bài toán
  The driver of a car wishes to pass a truck that is traveling at a constant speed of 20.0 m/s (about 45 mi/h). Initially, the car is also traveling at 20.0 m/s and its front bumper is 24.0 m behind the truck's rear bumper. The car accelerates at a constant 0.600 m/s2, then pulls back into the truck's lane when the rear of the car is 26.0 m ahead of the front of the truck. The car is 4.5 m long and the truck is 21.0 m long.
  (a) How much time is required for the car to pass the truck?
  (b) What distance does the car
  travel during this time?
  (c) What is the final speed of the car?
   
  Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên: 19/9/17
 2. Tạm dịch:
  Một tài xế ôtô muốn vượt một xe tải đang chạy với vận tốc không đổi 20.0 m/s (khoảng 45 dặm/h). Ban đầu ôtô cũng chạy với vận tốc 20.0 m/s và đầu ôtô cách đuôi xe tải 24.0 m. Ôtô có gia tốc không đổi 0.600 m/s2, sau khi vượt ôtô quay lại làn đường của xe tải và đuôi ôtô cách đầu xe tải 26.0 m. Biết ôtô dài 4.5 m và xe tải dài 21 m.
  A. Xác định thời gian để ôtô vượt qua xe tải?
  B. Tính quãng đường xe tải đi được trong cả quá trình?
  C. Tính vận tốc sau cùng của ôtô?
  (Tôi không giỏi Tiếng Anh lắm nên có gì sai sót xin mọi người góp ý và sửa hộ. Xin cảm ơn!)
   
 3. Tạm dịch:
  Một tài xế ôtô muốn vượt một xe tải đang chạy với vận tốc không đổi 20.0 m/s (khoảng 45 dặm/h). Ban đầu ôtô cũng chạy với vận tốc 20.0 m/s và đầu ôtô cách đuôi xe tải 24.0 m. Ôtô có gia tốc không đổi 0.600 m/s2, sau khi vượt ôtô quay lại làn đường của xe tải và đuôi ôtô cách đầu xe tải 26.0 m. Biết ôtô dài 4.5 m và xe tải dài 21 m.
  A. Xác định thời gian để ôtô vượt qua xe tải?
  B. Tính quãng đường ôtô đi được trong cả quá trình?
  C. Tính vận tốc sau cùng của ôtô?
  (Tôi không giỏi Tiếng Anh lắm nên có gì sai sót xin mọi người góp ý và sửa hộ. Xin cảm ơn!)