Thí nghiệm Umov

#1
Cắt 4 dải bìa cáctông mỏng dài chừng 20cm, rộng 5÷6 cm. Đặt 1 dải bìa vắt ngang 2 chồng sách rồi dùng dây treo giữa dải bìa 1 vật nặng đủ để uốn cong dải bìa đó.
Gấp 1 dải bìa thứ 2 dọc theo chiều dài thành có thiết diện hình chữ V và 1 dải thứ 3 có thiết diện hình chữ $\pi $. Lại gác các thanh thứ 2 và thứ 3 vào giữa 2 chồng sách rồi treo 1 vật nặng vào giữa chúng.
Cuộn dải bìa thứ 4 thành ống tròn rồi lại treo vật nặng vào giữa thanh.
Câu hỏi:
1. Các thanh thứ 2 và thứ 3 có dễ bị uốn cong như dải bìa thứ nhất không? Vì sao?
2. Hình dạng nào của thiết diện thanh làm thanh có khả năng chịu biến dạng uốn cao hơn?
 

Similar threads

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ