Thí nghiệm Umov

Thảo luận trong 'Các hiện tượng và giải thích' bắt đầu bởi Lê Quang Hưng, 26/9/17.

 1. Cắt 4 dải bìa cáctông mỏng dài chừng 20cm, rộng 5÷6 cm. Đặt 1 dải bìa vắt ngang 2 chồng sách rồi dùng dây treo giữa dải bìa 1 vật nặng đủ để uốn cong dải bìa đó.
  Gấp 1 dải bìa thứ 2 dọc theo chiều dài thành có thiết diện hình chữ V và 1 dải thứ 3 có thiết diện hình chữ $\pi $. Lại gác các thanh thứ 2 và thứ 3 vào giữa 2 chồng sách rồi treo 1 vật nặng vào giữa chúng.
  Cuộn dải bìa thứ 4 thành ống tròn rồi lại treo vật nặng vào giữa thanh.
  Câu hỏi:
  1. Các thanh thứ 2 và thứ 3 có dễ bị uốn cong như dải bìa thứ nhất không? Vì sao?
  2. Hình dạng nào của thiết diện thanh làm thanh có khả năng chịu biến dạng uốn cao hơn?