Xác định điện trở R qua mạch có sự thay đổi chênh lệch điện áp

Cho mạch như hình :
Nếu đặt vào AB hiệu điện thế U1=100V thì Ucd=40V và khi đó dòng điện qua R2 là 1A. Ngược lại, đặt vào CD hiệu điện thế U2=60V thì Uab=15V. Xác định R1, R2, R3.(ĐA: R1=20 Ôm; R2=60; R3=40)
physical.17.png
 
Khi đặt U1 và AB thì mạch: R1 // (R2 nt R3)
Ucd = U(R3) suy ra R3=40
suy ra U(R2) = 60 suy ra R2=60
Khi đặt U2 vào CD thì mạch: R3 // (R1 nt R2)
suy ra U(R2) = 60-15 = 45 suy ra cường độ dòng điện I = U(R2) / R2 =0,75
Uab = U(R1) suy ra R1 = 20
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,807
Bài viết
51,531
Thành viên
32,469
Thành viên mới nhất
quang4869hp
Top