Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi

Câu hỏi
Một CLLX dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Chọn phát biểu đúng
A. Độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ với khối lượng m của vật nặng
B. Lực đàn hồi luôn ngược chiều với li độ x
C. Lực đàn hồi luôn cùng chiều với vecto vận tốc
D. Lực đàn hồi luôn ngược chiều với vecto gia tốc
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Một CLLX dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Chọn phát biểu đúng
A. Độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ với khối lượng m của vật nặng
B. Lực đàn hồi luôn ngược chiều với li độ x
C. Lực đàn hồi luôn cùng chiều với vecto vận tốc
D. Lực đàn hồi luôn ngược chiều với vecto gia tốc
Với tôi thì câu hỏi này không có phát biểu nào đúng cả.
A. sai vì độ lớn lực đàn hồi $|F|=k|x|$ và hòan toàn không phụ thuộc vào khối lượng của vật.
B. sai vì "li độ" là đại lượng vô hướng, không có chiều nên không thể so sánh về chiều với "lực đàn hồi"
C. sai vì tại một vị trí, có hai thời điểm mà chiều của vận tốc là ngược nhau. Trong khi đó, cũng ở vị trí đó thì lực đàn hồi chỉ có một chiều.
D. sai vì khi nói về chiều của lực đàn hồi thì ta cần quan tâm tới điểm tác dụng. "Lực đàn hồi tác dụng vào vật" và "lực đàn hồi tác dụng và giá treo" là ngược chiều với nhau. Lực đàn hồi tác dụng vào vật luôn hướng về vị trí cân bằng, do đó cùng chiều với véc tơ gia tốc. Ngược lại thì lực đàn hồi tác dụng vào giá treo ngược chiều với véc tơ gia tốc.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,773
Bài viết
51,431
Thành viên
30,708
Thành viên mới nhất
thien1302
Top