Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa

Câu hỏi
CLLX treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chọn phát biểu sai
A. Thế năng tại vị trí thấp nhất là cực đại
B. Thế năng tại vị trí cao nhất là cực đại
C. Thế năng của vật là thế năng đàn hồi
D. Thế năng tại vị trí cân bằng là cực tiểu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
CLLX treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chọn phát biểu sai
A. Thế năng tại vị trí thấp nhất là cực đại
B. Thế năng tại vị trí cao nhất là cực đại
C. Thế năng của vật là thế năng đàn hồi
D. Thế năng tại vị trí cân bằng là cực tiểu
Câu C sai, vì thế năng của vật trong CLLX thẳng đứng gồm: thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường.
Ta chứng minh được tổng của thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường là $\dfrac{1}{2}kx^2$, với mốc thế năng được chọn ở VTCB của con lắc.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,789
Bài viết
51,472
Thành viên
31,585
Thành viên mới nhất
baomarco
Top