Thời gian để pin hết năng lượng

Bài toán
Con lắc đơn dao động với chu kì 0.9s để duy trì dao động cần năng lượng 15mJ cấp từ nguồn pin 3V 300mAh biết sau mỗi chu kì biên độ giảm 1%. Hỏi sau bao lâu pin hết?
A. 30 ngày 3h
B. 40 ngày 4h
C. 50 ngày 5h
D. 60 ngày 6h
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,185
Bài viết
50,793
Thành viên
28,167
Thành viên mới nhất
motcongmotbangba
Top