Tính vận tốc của hai xe sau khi người ấy đã trở lại toa 1

Thảo luận trong 'Bài tập Các định luật bảo toàn' bắt đầu bởi Duynk8302, 15/1/18.

  1. Duynk8302

    Duynk8302 New Member

    Bài toán
    Hai toa xe không có thành (loại xe chở sắt, gỗ,....) có khối lượng $m_{1}$; $m_{2}$ chuyển động theo quán tính song song với nhau với các vận tốc $v_{1}$, $v_{2}$; $v_{1}$>$v_{2}$. Xe 1 chở một người có khối lượng m. Người ấy nhảy sang xe 2 rồi lại nhảy trở lại xe 1, lần nào cũng nhảy theo phương song song với bề ngang của toa xe mà người ấy sắp rời. Tính vận tốc của hai xe sau khi người ấy đã trở lại toa 1.