Mức cường độ âm tại điểm A bằng ?

Bài toán
Cho ba điểm A B C liên tiếp cùng nằm trên một đường thẳng trong môi trường không hấp thụ âm. Nếu đặt nguồn âm tại điểm A thì mức cường độ âm tại B là 40dB, nếu đặt nguồn âm tại B thì mức cường độ âm tại C là 20dB. Hỏi nếu đặt nguồn âm tại C thì mức cường độ âm tại A là? Đáp án : 19dB
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cho ba điểm A B C liên tiếpcùng nằm trên một đường thẳng trong môi trường không hấp thụ âm. Nếu đặt nguồn âm tại điểm A thì mức cường độ âm tại B là 40dB, nếu đặt nguồn âm tại B thì mức cường độ âm tại C là 20dB. Hỏi nếu đặt nguồn âm tại C thì mức cường độ âm tại A là? Đáp án : 19dB
Bạn xem lời giải trong ảnh nhé :)))
15176666928611182996902.jpg
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,185
Bài viết
50,793
Thành viên
28,167
Thành viên mới nhất
motcongmotbangba
Top