Dao động cưỡng bức khó

Một con lắc đơn vật nặng có khối lượng là: m=10g, và được tích điện q=png.png(C). Đặt con lắc trên trong điện trường nằm ngang có giá trị cường độ điện trường biến thiên theo phương trình E=png.pngCos(10t+π/2). Hãy viết phương trình dao động của vật:
A: x=cos(10t+π/2)cm
B: x=10cos(10t+π/2)cm
C: x=cos(10t-π/2)cm
D: x=10cos(10t-π/2)cm
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,221
Bài viết
50,793
Thành viên
28,733
Thành viên mới nhất
hungvietuc1
Top