Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s

Bài toán
Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm. Trong một chu kì, khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s. Chu kì dao động của vật là ?
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,297
Bài viết
50,900
Thành viên
29,130
Thành viên mới nhất
caothienny210
Top