Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là

Bài toán
Hai vật dao động điều hòa với phương trình $x_1=A_1\cos(2\pi t /T + \varphi_1)$ và $x_2=A_2\cos(2\pi t /T + \varphi_2)$ tại thời điểm $t_1= \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là a. Tại thời điểm $t_2= 2\Delta t$ thì khoảng cách 2 vật vẫn là a, đến thời điểm $t_3= 4,5\Delta t$ thì 2 vật gặp nhau và $4,5 \Delta t <T$. Đến $t_4= 6\Delta t$ thì khoảng cách hai vật là
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Bài tập Dao động cơ 2
P Bài tập Dao động cơ 1
D Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Bài tập Dao động cơ 5
dreamhigh315 Bài tập Dao động cơ 2
T Bài tập Dao động cơ 1
T Bài tập Dao động cơ 4
T Bài tập Dao động cơ 12
H Bài tập Dao động cơ 7
D Bài tập Dao động cơ 1

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,773
Bài viết
51,431
Thành viên
30,708
Thành viên mới nhất
thien1302
Top