C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ

Bài toán
Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm tụ điện C, điện trở R và cuộn cảm L, điểm M nằm giữa tụ điện và điện trở. Biết $U_{AB}$=120 V, f không đổi. Khi C = $C_1$ thì điện áp $u_{AM}$ trễ pha 75° so với u. Khi C = $C_2$ thì điện áp $u_{AM}$ trễ pha 45° so với u. Trong hai trường hợp trên, điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ có cùng giá tri. Giá trị đó xấp xỉ bằng
A. 230V
B. 250V
C. 232V
D. 235V
 
Lời giải

$\dfrac{ZL-ZC1}{R}=tan(15)$(1)

$\dfrac{ZL-ZC2}{R}=tan(45)$(2)
Kết hợp với 2 Uc bằng nhau suy ra
$\dfrac{U. ZC1}{\sqrt{R^2+(ZL-ZC1)^2}}$=$\dfrac{U. ZC2}{\sqrt{R^2+(ZL-ZC2)^2}}$(3)
Từ (1),(2)và (3)--->
$\dfrac{ZC1}{ZC2}$=$\sqrt{\dfrac{8-4\sqrt{3}}{2}}$
Chia (1) với (2) suy ra:
$ZL-\sqrt{\dfrac{8-4\sqrt{3}}{2}}ZC2$=$(2-\sqrt{3})(ZL-ZC2)$
Tìm được ZC2 dựa vào ZL suy ra được ZC2 dựa vào R thế vào pt Uc. Tóm lại là ra 231.8221983
xấp xỉ bằng B

 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
levietnghials Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập Điện xoay chiều 3
D Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Bài tập Điện xoay chiều 3
kiemro721119 Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Bài tập Điện xoay chiều 1
T Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập Điện xoay chiều 2

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,777
Bài viết
51,443
Thành viên
31,183
Thành viên mới nhất
hoangphuochung
Top