C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị?

Lời giải

3967
AF=C2; AE=C1
C=C3 điện áp hiệu dụng tụ điện đạt cực đại và cs=50% công suất cực đại
$\Rightarrow$ $\dfrac{U^{2}}{R}cos^{2}\phi$=50%$ \dfrac{U^{2}}{R}$
$\Rightarrow$ $\Delta$ ABC vuông cân tại B
2 điện áp khi C1, C2 bằng nhau --->
$\dfrac{2}{ZC}=\dfrac{1}{ZC1}+\dfrac{1}{ZC2}$
$\Rightarrow$ $\dfrac{R}{ZC1}+\dfrac{R}{ZC2}=1$
Đặt $x=\widehat{FBG}$
$\Rightarrow$ $\dfrac{1}{1-tan(x)}+\dfrac{1}{1+tan(60-x)}=1$
Bấm ra x=-15(Chắc do giả sử sai)
Pt gốc :$\dfrac{UZc}{\sqrt{R^{2}+(ZL-Zc)^{2}}}=40\sqrt{6}$
Thế ZL=R và $ZC1=(3-\sqrt{3})R$--> U=80
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
levietnghials Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập Điện xoay chiều 3
D Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Bài tập Điện xoay chiều 3
kiemro721119 Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Bài tập Điện xoay chiều 1
T Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập Điện xoay chiều 2

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,777
Bài viết
51,447
Thành viên
31,224
Thành viên mới nhất
Myano Shiho
Top