Vật đang chuyển nhanh dần hay chậm dần và theo chiều nào?

Một vật ddđh cóchu kì T=2,6cm. Tại thời điểm t1 vật chuyển động chậm dần theo chiều dương thì tại thời điểm t2=t1+1,3s vật đang chuyển nhanh dần hay chậm dần? Theo chiều nào
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,288
Bài viết
50,891
Thành viên
29,100
Thành viên mới nhất
qwedjm
Top