Vật đang chuyển nhanh dần hay chậm dần và theo chiều nào?

Một vật ddđh cóchu kì T=2,6cm. Tại thời điểm t1 vật chuyển động chậm dần theo chiều dương thì tại thời điểm t2=t1+1,3s vật đang chuyển nhanh dần hay chậm dần? Theo chiều nào
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,762
Bài viết
51,392
Thành viên
30,249
Thành viên mới nhất
Lô đề
Top