Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn...

Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1, t2, t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn x1=x2=-x3=6cm. Tìm biên độ
A. 12cm
B. 8cm
C. 16cm
D. 10cm
 
4234

Bạn giải như này nè!!
t3 - t1= T/2
Phi 31 = omega .(t3-t1) (1)
Phi 32= omega(t3-t2) (2)
Lấy (2) chia (1) => phi 31/ phi 32 =3
=> phi 32=pi/3
=> phi 21=2pi/3
=>phi 21/2 =pi/3
cos(pi/3) =6/A => A=12
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,777
Bài viết
51,447
Thành viên
31,224
Thành viên mới nhất
Myano Shiho
Top