mạch trên tương đương với [ (C1ntC2) // (C3ntC4) ] nt C5 có đúng ko nhỉ ? :D ––> đúng đấy...

Mạch trên tương đương với [ (C1ntC2) // (C3ntC4) ] nt C5 có đúng ko nhỉ ? :D
––> đúng đấy bạn.
___C1___A___C2___
|___C3___B___C4__|
|__+ U -_______C5_|
Gọi điểm nối giữa C1 và C3 là M thì:
UAB = VA –VB = –(VM – VA) + VM – VB = UMB – UMA = U3 – U1

Nhờ các bạn giải thích hộ mình cái tại sao :UAB = VA –VB = –(VM – VA) + VM – VB = UMB – UMA = U3 – U1
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,861
Bài viết
51,625
Thành viên
32,923
Thành viên mới nhất
Quyền Thổ
Top