Một xe có khối lương 1600 kg chuyển động trên một đường phẳng, tròn có bán kính r = 100m vói vận...

Bài toán
Một xe có khối lương 1600 kg chuyển động trên một đường phẳng, tròn có bán kính r = 100m vói vận tốc không đổi 72 km/h.
a. Hỏi giá trị của hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đường ít nhất phải bằng bao nhiêu để xe không trượt
b. Nếu mặt đường nghiêng một góc θ (so với mặt đường nằm ngang và mặt nghiêng hướng về phía tâm của đường cong) để xe vận đi với tốc độ trên mà không cần tới lực ma sát thì góc θ bằng bao nhiêu? $g = 9,8$ m/$s^2$
 
A. 0.4
b. Θ=20 độ 10 phút
 
Bạn có thể viết chi tiết câu b cho mình được không?
 
Okay.
b, Để không có lực ma sát thì hợp lực của trọng lực P và phản lực N phải là lực hướng tâm Fht hướng theo phương nằm ngang về phía tâm đường cong.
4318

↔ Fht=P. Tan θ
hay (mv^2)/R= mg. Tan θ

↔ tan θ =v^2/(Rg)=0,408
↔ θ=20 độ 10 phút
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,803
Bài viết
51,515
Thành viên
32,175
Thành viên mới nhất
trungan21
Top