Khi con lắc qua vị trí có thế năng bằng động năng thì dây treo lệch phương thẳng đứng góc .

Bài toán:
Một con lắc đơn có chiều dài $l=0.8 m$ dao động tại nơi có $g=10 m/s^2$.Khi con lắc qua vị trí cân bằng nó có tốc độ 4m/s, khi con lắc qua vị trí có thế năng bằng động năng thì dây treo lệch phương thẳng đứng góc .
A. $50^0$
B. $45^0$
C. $37^0$
D. $60^0$
Bài này mình làm như sau : $V_max =\sqrt{2gl(1-\cos(\alpha_0 )}=4 $ suy ra $\alpha_0 =90^0$ , ta lại có thế năng bằng động năng thì $\alpha =\dfrac{\alpha_0 .\sqrt{2}}{2}=63^0$ , nhưng ko có đáp số , máy bạn xem giùm mình làm sai chổ nào !
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
trituong123 Em chú ý các đáp án A, B, C, D phải để dạng
Bài toán

A.
B.
C.
D.
Chứ không phải để dạng
Bài toán:

A)
B)
C)
D)
nhé. Và một lưu ý nữa là phải viết hoa đầu câu !
 
Bài toán:
Một con lắc đơn có chiều dài $l=0.8 m$ dao động tại nơi có $g=10 m/s^2$.Khi con lắc qua vị trí cân bằng nó có tốc độ 4m/s, khi con lắc qua vị trí có thế năng bằng động năng thì dây treo lệch phương thẳng đứng góc .
A. $50^0$
B. $45^0$
C. $37^0$
D. $60^0$
Bài này mình làm như sau : $V_max =\sqrt{2gl(1-\cos(\alpha_0 )}=4 $ suy ra $\alpha_0 =90^0$ , ta lại có thế năng bằng động năng thì $\alpha =\dfrac{\alpha_0 .\sqrt{2}}{2}=63^0$ , nhưng ko có đáp số , máy bạn xem giùm mình làm sai chổ nào !
Giả thiết cho $v=\sqrt{2gl(1-\cos \alpha_0)}$ nên $\alpha_0=90^o$
Lúc thế bằng động, $h=\dfrac{l}{2}$
Khi đó $l \cos \alpha=\dfrac{l}{2}$
Suy ra $\alpha=60^o$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,284
Bài viết
50,887
Thành viên
29,093
Thành viên mới nhất
Thuỷ12C19
Top