Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng diện qua mạch có giá trị hiệu dụng là

Bài toán
Cho một nguồn xoay chiều ổn định. Nếu mắc vào nguồn một điện trở R thì dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng $I=3A$. Nếu mắc tụ C vào nguồn thì được dòng điện có cường độ hiệu dụng $I'=4A$. Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng diện qua mạch có giá trị hiệu dụng là
A. 1A
B. 2,4A
C. 5A
D. 7A
Bạn chú ý về chính tả. MOD đã sửa.
 
Bài toán
Cho một nguồn xoay chiều ổn định. Nếu mắc vào nguồn một điện trở R thì dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng $I=3A$. Nếu mắc tụ C vào nguồn thì được dòng điện có cường độ hiệu dụng $I'=4A$. Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng diện qua mạch có giá trị hiệu dụng là
A. 1A
B. 2,4A
C. 5A
D. 7A
Bạn chú ý về chính tả. MOD đã sửa.
Gọi $U$ là điện áp hiệu dụng.
Ta có $R=\dfrac{U}{3}$.
$Z_{C}=\dfrac{U}{4}$
Dòng điện có cường độ hiệu dụng khi mắc cả 2 phần tử nối tiếp là:
$I'=\dfrac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}}}$(A).
Chọn $B$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Bài tập Điện xoay chiều 1
D Bài tập Điện xoay chiều 1
T Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Bài tập Điện xoay chiều 3
C Bài tập Điện xoay chiều 1
N Bài tập Điện xoay chiều 1
N Bài tập Điện xoay chiều 1
N Bài tập Điện xoay chiều 2

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,765
Bài viết
51,409
Thành viên
30,336
Thành viên mới nhất
1demsay
Top