Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây

Bài toán
Đặt điện áp u = U√2cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Khi R = R0 thì công suất của mạch là P và hệ số công của của mạch là cosφ0, tăng dần giá trị R đến R = R1 thì công suất của mạch vẫn là P và hệ số công suất của mạch là cosφ1. Tiếp tục điều chỉnh R đến R = R0 + R1 thì hệ số công suất của mạch là 2cosφ0, khi đó công suất của mạch bằng 100 W. Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 120 W
B. 90 W
C. 80 W
D. 140 W
 
:) cách mình hơi cùi
cùng công suất nên ta suy ra R0. R1 =(ZL - ZC)^2. Khi R = R0 + R1 thì cos$\wp$= 2 cos$\wp$0 nên ta có $\dfrac{2R0}{\surd{R0 ^ 2 + R0R1}}$ = $\dfrac{R0+ R1}{\surd{(R0+R1)^2 + R0 + R1}}$ $\Rightarrow$ $\dfrac{R1}{R0} $ = A (là một số cụ thể) từ đó suy ra $\dfrac{100}{P}$ = $\dfrac{R1+ R0}{R1}$ . $\dfrac{R0^2 + R0R1}{(R0+R1)^2 + R0R1}$ dựa vào A ta suy ra P = 117w
 
Last edited:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,874
Bài viết
51,649
Thành viên
33,186
Thành viên mới nhất
Duong Gioi
Top