Truyền tải điện Hao phí truyền tải giảm đi 100 lần so với trường hợp đầu thì phải nâng HĐT 2 đầu máy phát điện lên?

Bài toán:
Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ(tải) luôn giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là $U$ thì độ giảm thế trên đường dây bằng $0,1U$. Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ là 1. Để hao phí truyền tải giảm đi $100$ lần so với trường hợp đầu thì phải nâng hiệu điện thế 2 đầu máy phát điện lên
A. $20,01U$
B. $10,01U$
C. $9,1U$
D. $100U$

P/s: Bài này đáp án là B nhưng mình chỉ tính được ra $C$. Đề chuyên Vinh 2013
 
Đáp đề Vinh sai chắc. Câu này C.

Công suất hao phí giảm 100 lần tức I giảm 10 lần nên
$\dfrac{I_1}{I_2}=10\rightarrow \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{1}{10}\rightarrow \dfrac{\Delta U_1}{\Delta U_2}=10$
$U_{O1}=U_1+\Delta U_1=1,1U_1$
$U_{O2}=U_2+\Delta U_2=10U_1+\dfrac{\Delta U_1}{10}=10U_1+\dfrac{0,1U_1}{10}=10,01U_1$
Lập tỉ số ta được $\dfrac{U_{O2}}{U_{O1}}=9,1.$
 
Đáp đề Vinh sai chắc. Câu này C.

Công suất hao phí giảm 100 lần tức I giảm 10 lần nên
$\dfrac{I_1}{I_2}=10\rightarrow \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{1}{10}\rightarrow \dfrac{\Delta U_1}{\Delta U_2}=10$
$U_{O1}=U_1+\Delta U_1=1,1U_1$
$U_{O2}=U_2+\Delta U_2=10U_1+\dfrac{\Delta U_1}{10}=10U_1+\dfrac{0,1U_1}{10}=10,01U_1$
Lập tỉ số ta được $\dfrac{U_{O2}}{U_{O1}}=9,1.$
Mình cũng tính được c.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình lại ra 9,01 ! @@
$U_1I_1 = I_1^2R + P$ (1)
$\rightarrow P = 0,9.U_1I_1$ (2)
$U_2I_2 = I_2^2R +P \rightarrow U_2.\dfrac{I_1}{10} = \dfrac{I_1^2}{100}.R + P \rightarrow 10U_2I = I_1^2R + 100P$ (3)
$Từ \left(1\right)\left(2\right)\left(3\right) \rightarrow 10U_2 -U_1 = 99.0,9U_1 \rightarrow U_2 = 9,01.U_1$
 
Mình lại ra 9,01 !@@
$U_1I_1 = I_1^2R + P$ (1)
$\rightarrow P = 0,9.U_1I_1$ (2)
$U_2I_2 = I_2^2R +P \rightarrow U_2.\dfrac{I_1}{10} = \dfrac{I_1^2}{100}.R + P \rightarrow 10U_2I = I_1^2R + 100P$ (3)
$Từ (1)(2)(3) \rightarrow 10U_2 -U_1 = 99.0,9U_1 \rightarrow U_2 = 9,01.U_1$
Ai có sách giải toán vật lý 12 của bùi quang hân thì mở trang 290 ra đọc và suy ngẫm nhá... nhìn pc đau eyes quá =)))
 
mình cũng tính được c.
Đối với dạng bài này có công thức tong quát , ai nhớ được thì nhớ
$\dfrac{U'}{U}= \dfrac{100+n}{10(n+1)}$ với $\Delta U=n.U1$
Ai có sách giải toán vật lý 12 của bùi quang hân thì mở trang 290 ra đọc và suy ngẫm nhá... nhìn pc đau eyes quá =)))
Mình đã xem, sr, mình đọc nhầm đề thành hiệu điện thế cung cấp là U
Thảo luân
Đúng nôi quy

Có ý thức
Cùng với
Viết hoa đầu câu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán:
Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ(tải) luôn giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là $U$ thì độ giảm thế trên đường dây bằng $0,1U$. Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ là 1. Để hao phí truyền tải giảm đi $100$ lần so với trường hợp đầu thì phải nâng hiệu điện thế 2 đầu máy phát điện lên
A. $20,01U$
B. $10,01U$
C. $9,1U$
D. $100U$

P/s: Bài này đáp án là B nhưng mình chỉ tính được ra $C$. Đề chuyên Vinh 2013
Các bạn xem xét 2 bài này. So sánh giống và khác nhau giữa chúng:
 
Bài toán:
Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ(tải) luôn giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là $U$ thì độ giảm thế trên đường dây bằng $0,1U$. Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ là 1. Để hao phí truyền tải giảm đi $100$ lần so với trường hợp đầu thì phải nâng hiệu điện thế 2 đầu máy phát điện lên
A. $20,01U$
B. $10,01U$
C. $9,1U$
D. $100U$

P/s: Bài này đáp án là B nhưng mình chỉ tính được ra $C$. Đề chuyên Vinh 2013
Đã tìm hiểu được tại sao ?
Ta có
$\sqrt{\dfrac{P_2}{P_1}}=\dfrac{I_2}{I_1}=\dfrac{1}{10}$
Công suất nhận được không đổi
$U_1I_1=U_2I_2$
$\Rightarrow$ $\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_2}{I_1}=\dfrac{1}{10}$

$\Delta U_1=0,1U$
Điện áp hai đầu máy phát điện
$U'=U_2+\Delta U_2=10U_1+\dfrac{\Delta U_1}{10}=10U+\dfrac{0,1U}{10}=10.01U$

Đáp án B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đáp đề Vinh sai chắc. Câu này C.

Công suất hao phí giảm 100 lần tức I giảm 10 lần nên
$\dfrac{I_1}{I_2}=10\rightarrow \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{1}{10}\rightarrow \dfrac{\Delta U_1}{\Delta U_2}=10$
$U_{O1}=U_1+\Delta U_1=1,1U_1$
$U_{O2}=U_2+\Delta U_2=10U_1+\dfrac{\Delta U_1}{10}=10U_1+\dfrac{0,1U_1}{10}=10,01U_1$
Lập tỉ số ta được $\dfrac{U_{O2}}{U_{O1}}=9,1.$
Sao hao phí giảm 100 thì i giảm 10vậy
 
Bài toán:
Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ(tải) luôn giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là $U$ thì độ giảm thế trên đường dây bằng $0,1U$. Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ là 1. Để hao phí truyền tải giảm đi $100$ lần so với trường hợp đầu thì phải nâng hiệu điện thế 2 đầu máy phát điện lên
A. $20,01U$
B. $10,01U$
C. $9,1U$
D. $100U$

P/s: Bài này đáp án là B nhưng mình chỉ tính được ra $C$. Đề chuyên Vinh 2013
Các bạn đọc đề kỹ nhé,. Đề hỏi Up lúc sau bằng bao nhiêu lần U tiêu thụ. Nếu ra 9,1 là Up lúc sau gấp 9,1 lần Up lúc đầu(chưa phải là đáp án). Bài này ra câu B là đúng rồi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Huy Cường Bài tập Điện xoay chiều 0
C Bài tập Điện xoay chiều 0
C Bài tập Điện xoay chiều 0
T Bài tập Điện xoay chiều 4
kieuoanhpham Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Bài tập Điện xoay chiều 4
ironman3_95 Bài tập Điện xoay chiều 16
N Bài tập Điện xoay chiều 0
C Bài tập Điện xoay chiều 1

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,808
Bài viết
51,536
Thành viên
32,494
Thành viên mới nhất
Zunn
Top