Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn 25cm/s là?

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos(10t)$(cm). Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn $25cm/s$ là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5\cos(10t)(cm). Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn 25cm/s là?
A.
B.
C.
D.
Bạn chú ý nhé:
Nếu bạn đăng bài tự luận thì nháy nút TL.
Nếu là bài trắc nghiệm thì nhập đáp án đi!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos(10t)$(cm). Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn $25cm/s$ là?
Vẽ trục ra thấy ngay
Đáp số: $t=\dfrac{T}{12}+\dfrac{T}{12}+\dfrac{T}{2}=\dfrac{2\pi}{15}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 5\cos(10t)$(cm). Trong 1 chu kì, thời gian vật có vật tốc nhỏ hơn $25cm/s$ là?
Vận tốc cực đại của hệ là $v_{max}=\omega. A=50 (cm/s$.
Vận tốc nhỏ hơn 25 cm/s thì có li độ lớn hơn $\dfrac{A \sqrt{3}}{2}$.
Theo giản đồ vec-tơ, ta có khoảng thời gian cần tìm là $4.\dfrac{T}{12}=\dfrac{T}{3}=\dfrac{\pi}{15}$.
 

Attachments

Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,792
Bài viết
51,479
Thành viên
31,638
Thành viên mới nhất
dat28072003
Top