Phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì là

Bài toán
Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Cơ năng ban đầu là $5J$. Sau $3$ chu kì dao động thì biên độ giảm đi $20$%. Phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì là
A. $1,8J$
B. $1,07$
C. $0,64$
D. $0,6$
P/s: D
 
Trả lời:
Gọi biên độ ban đầu là $A$
Giá trị biên độ sau 3 chu kì là: $\dfrac{4A}{5}$
Cơ năng còn lại là:$W_{s}=(\dfrac{4}{5})^{2}W=3,2(J)$
Năng lượng bị mất đi là:$1,8(J)$
Vậy cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng là:$0,6$. Đáp án D
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,757
Bài viết
51,374
Thành viên
29,753
Thành viên mới nhất
narutosimaha
Top