Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước để khoảng vân không đổi thì a là?

nhocmimihi

Active Member
#1
Bài toán
Thí nghiệm giao thoa Yâng trong không khí, khoảng cách hai khe a=1,2mm, được chiếu bức
xạ đơn sắc. Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất $n=\dfrac{4}{3}$ để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là
A. 0,9mm
B. 1,6mm
C. 0,8mm
D. 1,5mm
 

Similar threads

#2
Bài toán
Thí nghiệm giao thoa Yâng trong không khí, khoảng cách hai khe a=1,2mm, được chiếu bức
xạ đơn sắc. Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất $n=\dfrac{4}{3}$ để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là
A. 0,9mm
B. 1,6mm
C. 0,8mm
D. 1,5mm
$\lambda = \dfrac{a.i}{D}$
$\lambda = v.t$
$v= \dfrac{3,10^8}{n}$
Để i không đổi thì
$a' = a.\dfrac{3}{4} = 0,9mm$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
#3
Bài toán
Thí nghiệm giao thoa Yâng trong không khí, khoảng cách hai khe a=1,2mm, được chiếu bức
xạ đơn sắc. Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất $n=\dfrac{4}{3}$ để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là
A. 0,9mm
B. 1,6mm
C. 0,8mm
D. 1,5mm
nhocmimihi chú ý!
Bạn đặt tiêu đề lơ lửng quá "tron", nên chỉnh lại thì đẹp mắt hơn!
Đây là lần thứ 3 tôi nhắc bạn về công thức nhé!
Dùng dfrac thay cho frac nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ